Bán tài khoản eBay giá rẻ!!!

Account eBay seller for Sale

eBay Normal giá 150$

- Limited: 25,000$

- Tuổi: 15 - 30 days

- Location: USA

- Paypal usa hoặc Paypal VN đi kèm

- Có VPS đầy đủ giao khách

- Bảo hành 3 ngày hoặc nổ sold đầu tiền, tùy thuộc vào yếu tố nào đến trước

- Không bảo hành đối với các tài khoản do bán các mặt hàng có rủi ro cao hoặc hàng giả.

eBay Pro giá 250$

- Limited: 25,000$

- Tuổi: 30 - 60 days

- Location: USA

- Paypal usa hoặc Paypal VN đi kèm

- Có VPS đầy đủ giao khách

- Bảo hành 10 ngày hoặc nổ sold đầu tiền, tùy thuộc vào yếu tố nào đến trước

- Không bảo hành đối với các tài khoản do bán các mặt hàng có rủi ro cao hoặc hàng giả.

eBay Premium giá 300$

- Limited: 25,000$

- Tuổi: 60 - 120 days

- Location: USA

- Paypal usa hoặc Paypal VN đi kèm

- Có VPS đầy đủ giao khách

- Bảo hành 10 ngày hoặc nổ sold đầu tiền, tùy thuộc vào yếu tố nào đến trước

- Không bảo hành đối với các tài khoản do bán các mặt hàng có rủi ro cao hoặc hàng giả.


Chúng tôi đảm bảo rằng tài khoản của bạn ở tình trạng tuyệt vời khi được giao cho bạn. Chúng tôi bảo hành Suspended 10 ngày cho đến khi nổ sold mới nhất trong tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% hoặc đổi tài khoản mới nhất cho bạn nếu tài khoản có vấn đề. Điều quan trọng là làm theo hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi khi làm việc với tài khoản của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn. Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng do hành động của bạn, chúng tôi sẽ vẫn cung cấp hỗ trợ nhưng chúng tôi không thể cung cấp đảm bảo nếu bạn không làm theo hướng dẫn của chúng tôi và kết quả là bị tạm ngưng. Chúng tôi sẽ không thay thế các tài khoản bị ngừng hoạt động do bán các mặt hàng có rủi ro cao hoặc hàng giả.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua Paypal, Perfect money. Nếu bạn đặt mua với số lượng nhiều hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh liên lạc để được giảm giá ưu đãi.

Liên hệ qua:

ICQ: 684559889

Discord: visual#2393

Email: Support@ebaytips.net

Bài đăng gần đây

Xem tất cả