Cập nhật tin tức eBay trên điện thoại của bạneBay đang giới thiệu một cảnh báo văn bản mới cho phép bạn nhận các bản cập nhật trên eBay ngay khi chúng được công bố. Các cảnh báo bằng văn bản ngắn của ebay sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng các công cụ và tính năng mới của eBay, đồng thời tận dụng ngay các cơ hội khuyến mãi mới và tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn trên eBay.


Để nhận thông báo bằng văn bản eBay, hãy soạn tin “JOIN” gửi tới 20633 trên điện thoại di động của bạn và xác nhận đăng ký của bạn. Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.


Đọc Điều khoản & Điều kiện Cảnh báo Văn bản của eBay. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng.


Như mọi khi, cảm ơn bạn đã bán hàng trên eBay.


Nhóm Mẹo eBay.

25 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả